HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC VIỆT NAM

Hội Các ngành Sinh học Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp tự nguyện của những người Việt Nam làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực các ngành sinh học và liên quan.

Hội Các ngành Sinh học Việt Nam có các Hội chuyên ngành và Tổ chức thành viên, hoạt động trên phạm vi cả nước. Hội hoạt động theo điều lệ của Hội, điều lệ của Liên hiệp Hội và tuân thủ luật pháp của Việt Nam.

Hội là hội ngành thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng.

Hội Các ngành Sinh học Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Biological Association (VBA).

Văn phòng Hội đặt tại: P.203 nhà A10 Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tin mới

Tổ chức